Jaypee University of Engineering and Technology, Guna
 
Important Links
 

Placement - 2024 Batch


  Untitled Document

 
   
     
PRIYANK SHANKAR (201B199)    
Company : Mercari
   
Package : CTC 30.0 LPA
   
     
   
     
KRATI JAIN (201B137)    
Company : CISCO
   
Package : CTC 24.73 LPA
   
     
     
SHASHI S CHOUDHARY (201B249) SNEHEL (201B269) UTSAV PANDEY (201B295)
Company : ZS Associates
Company : ZS Associates
Company : ZS Associates
Package : CTC 21.156 LPA
Package : CTC 21.156 LPA
Package : CTC 21.156 LPA
     
 
     
SWAPNIL SRIVASTAVA(201B279) SAMRADDHI TRIPATHI (201B236)  
Company : ZS Associates
Company : ZS Associates
 
Package : CTC 21.156 LPA
Package : CTC 21.156 LPA
 
     
   
     
PRERIT SHRIVASTAVA(201B196)    
Company : Nference
   
Package : CTC 17.0 LPA
   
     
     
   
     
NAMAN KHATTAR (201B163)    
Company : DarwinBox
   
Package : CTC 16.30 LPA
   
     
     
PRATEEK PRABHAKAR (201B191) RUDRAKSHI SHRMA (201B222) ASHMITA SINGH (201B376)
Company : ION Group
Company : ION Group
Company : ION Group
Package : CTC 14.0 LPA
Package : CTC 14.0 LPA
Package : CTC 14.0 LPA
     
 
     
ASHISH PANDEY (201B323) UTKARSH MATHUR (201B294)  
Company : Gonzo Digital
Company : Spyne
 
Package : CTC 12.0 LPA
Package : CTC 12.0 LPA
 
     
     
PRAVISHTI BHARDWAJ(201B195) PRABAL SHARMA (201B180) TANYA ISSARANI (201B287)
Company : Zopsmart
Company : Zopsmart
Company : Awesome Enterprises
Package : CTC 10.0 LPA
Package : CTC 10.0 LPA
Package : CTC 10.0 LPA
     
   
     
VIDHI KULSHRESHTHA (201B361)    
Company : Recruit CRM
   
Package : CTC 10.0 LPA
   
     
 
     
HIMANSHU TIWARI (201B373) AYUSH RAWAT (201B080)  
Company : DarwinBox
Company : FiServ
 
Package : CTC 9.75 LPA
Package : CTC 9.30 LPA
 
     
   
     
ESHA MITRA (201B107)    
Company : S&P Global
   
Package : CTC 9.0 LPA
   
     
     
RISHI JAIN (201B212) RONAK KUMBHAT (201B220) UJALA SINGH (201B292)
Company : Hashedin
Company : Hashedin
Company : Hashedin
Package : CTC 8.10 LPA
Package : CTC 8.10 LPA
Package : CTC 8.10 LPA
     
   
     
AMITESH SONI (201B347)    
Company : Hashedin
   
Package : CTC 8.10 LPA
   
     
     
MOULIK SINGHAI (201A010) JAYESH CHAURASIYA(201B129) MANAS DADARIYA (201B150)
Company : Genpact
Company : Genpact
Company : Genpact
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
     
     
PRASAM JAIN (201B189) PRATHU JOSHI (201B193) RISHI RAJ SINGH (201B213)
Company : Genpact
Company : Genpact
Company : Genpact
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
     
     
SARAL HANDA (201B240) TANISH KHANDELWAL(201B283) TANYA ISSARANI (201B287)
Company : Genpact
Company : Genpact
Company : Genpact
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
     
     
TANMAY RAIKWAR (201B321) PARV VIJAYAVARGIYA (201B174) SWASTI JAIN (201B281)
Company : Genpact
Company : Dacoid Digital
Company : INNOBIMB INFOTECH
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
Package : CTC 8.0 LPA
     
 
     
SHANTANU CHAKRABORTY (201B247) JAYASH NIGAM (201B367)  
Company : Simens Healthineers
Company : Planet Spark
 
Package : CTC 7.5 LPA
Package : CTC 7.5 LPA
 
     
     
ASMITA SUBHASH (201A018) KRITIK RANA (201E005) SANJEEV K AHIRWAR(201D004)
Company : Intellipaaat
Company : Adani Wilmar
Company : Adani Wilmar
Package : CTC 7.25 LPA
Package : CTC 7.20 LPA
Package : CTC 7.20 LPA
     
     
ANSHUMA GAHLOT (201B053) AYUSH ANAND (201B076) PAWAS AGRAWAL (201B175)
Company : Argusoft
Company : Argusoft
Company : Argusoft
Package : CTC 7.12 LPA
Package : CTC 7.12 LPA
Package : CTC 7.12 LPA
     
     
SHREYASH SHUKLA (201B259) TANISHI NEEMA (201B285) VIVEK SINGH (201B312)
Company : Argusoft
Company : Argusoft
Company : Argusoft
Package : CTC 7.12 LPA
Package : CTC 7.12 LPA
Package : CTC 7.12 LPA
     
     
ADITYA AGARWAL (201B015) ISHITA JAIN (201B126) PRATHMESH MODHE(201B192)
Company : Livlong
Company : Livlong
Company : DeltaX
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
     
     
ASTHA AGRAWAL (201B073) DEEPAK PARWANI (201B088) DIVYANSH PALIWAL (201B104)
Company : GreyB Research
Company : GreyB Research
Company : GreyB Research
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
     
     
NISCHAL SRIVASTAVA (201B329) SHARBANI CHAKRABORTY(201B248) Tanish Khandelwal (201B283)
Company : GreyB Research
Company : Medtek.Ai
Company : Aten Ventures LLC
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
Package : CTC 7.0 LPA
     
     
SAKSHAM MISHRA (201B230) SAKSHI SONI (201B232) SANSKRITI TIWARI (201B238)
Company : Zycus
Company : Planet Spark
Company : Planet Spark
Package : CTC 6.5 LPA
Package : CTC 6.5 LPA
Package : CTC 6.5 LPA
     
     
ATISHAY KUMAR JAIN(201B382) CHAYAN VATS (201B084) JAYASH NIGAM (201B367)
Company : Vytomi Pvt Ltd
Company : Masai (Nolan Edutech)
Company : Planet Spark
Package : CTC 6.5 LPA
Package : CTC 6.5 LPA
Package : CTC 6.5 LPA
     
     
ANSHIKA SONI (201B052) TANISHA KUMARI (201B284) NITIN SRIVASTVA (201B330)
Company : Servosys
Company : Servosys
Company : Servosys
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
     
     
SHAURYA P SINGH (201B331) AMIT DUBEY (201B039) DRISHTI SAH (201B105)
Company : Servosys
Company : Viscommerce
Company : Grey B
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
     
     
AMAN KUMAR (201B032) DEEPTI SRIVASTAVA (201B091) JUBERIYA ZAHEER (201B131)
Company : Hexaware
Company : Hexaware
Company : Hexaware
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
     
 
     
KARTIK GHAI (201B132) LAVESH SONI (201B148)  
Company : Hexaware
Company : Hexaware
 
Package : CTC 6.0 LPA
Package : CTC 6.0 LPA
 
     
 
     
SAMAY RATHI (201B234) ARYAN DEV RUSIYA (201B359)  
Company: Learning Routes Pvt. Ltd
Company:Webkul Software Pvt. Ltd
 
Package : CTC 5.7 LPA
Package : CTC 5.4 LPA
 
     
   
     
ADITYA RANA (201B018)    
Company:Etrain Education Pvt. Ltd.
   
Package : CTC 5.04 LPA
   
     
   
     
ABHIJEET KUSHWAH (201B004) ROHAN KAUTS (201B216) HARSIT SINGH (201B121)
Company : Ingenuity Gaming
Company : Samplify
Company : MyCaptain
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
     
     
AYUSH JAIN (201A004) GARIMA PRAJAPATI (201A005) AYUSH BANSAL (201B338)
Company : Research Wire
Company : Research Wire
Company : Simply Vyper Apps
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
     
   
     
SAUMYA HADA (201B245) VISHAL YADAV (201B355)  
Company:Orange Business Services
Company:Orange Business Services
 
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
 
     
     
ABHISHEK SHARMA (201B011) KUNAL MISHRA (201B141 ) SAAHIL VERMA (201B223)
Company : Intellicus
Company : Intellicus
Company : Intellicus
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
Package : CTC 5.0 LPA
     
   
     
MITALI GUPTA (201B155)    
Company : BezzieTech
   
Package : CTC 4.8 LPA
   
     
     
PRAGATI PUROHIT (201A012) ADITYA SINGH (201B021) ANANT SINGH (201B043)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
SHIKHAR SAXENA (201B250) ANSHUMA V GAHLOT (201B053) ANUSHKA RASTOGI (201B057)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
ANUSHKA SHUKLA (201B058) ARYAN ARORA (201B065) ASTHA AGRAWAL (201B073)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
CHAYAN VATS (201B084) DRISHTI SAH (201B105) HEMANGI RAJ (201B122)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
ISHITA JAIN (201B126) RAVINDER SINGH (201B209) SANYAM JAIN (201B239)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
SATYAM KUMAR (201B244) SHIVAM KUMAR (201B252) SHIVANSH TIWARI (201B254)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
SHREY PANDEY (201B258) SNEHEL SHIV (201B269) TANISH D KHANDELWAL(201B283)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
TANISHA KUMARI (201B284) TANYA ISSARANI (201B287) TEJAS AGRAHARI (201B288)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
SOUMYA BHANU (201B296) VIDHI SAXENA (201B303) VIKASH SAXENA (201B307)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
VINAYAK R DIKSHIT (201B308) YASHASVI SAXENA (201B316) PRINCE PRASAD (201B324)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
SHAURYA P SINGH (201B331) VIVEK POSWAL (201B345) SHIKHA PATEL (201B352)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
VIDHI KULSHRESHTHA (201B361) AMAN LALWANI (201B372) SHIVAM THARWANI (201B381)
Company : Accenture
Company : Accenture
Company : Accenture
Profile : ASE Profile : ASE Profile : ASE
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
Package : CTC 4.5 LPA
     
     
ADITYA YADAV (201B024) PRACHUR GUPTA (201B181) PRINCE KATARE (201B197)
Company : Yotta Data Services
Company : Yotta Data Services
Company : Yotta Data Services
Package : CTC 4.5 LPA Package : CTC 4.5 LPA Package : CTC 4.5 LPA
RISHABH RAI (201B211) RISHI JAIN (201B212) SAJAL JAIN (201B228)
Company : Yotta Data Services
Company : Yotta Data Services
Company : Yotta Data Services
Package : CTC 4.5 LPA Package : CTC 4.5 LPA Package : CTC 4.5 LPA
     
 
     
VIVEK (201B310) AYUSH PANDEY (201B079)  
Company : Yotta Data Services
Company : Yotta Data Services
 
Package : CTC 4.5 LPA Package : CTC 4.5 LPA  
     
   
     
ROHAN SANJAY SHAH (201B218)    
Company : Bond up
   
Package : CTC 4.2 LPA    
     
 
     
SHUBHAM SHUKLA (201B264) PRANAB MISHRA (201B186)  
Company : Webinn Online Affiliate Services Pvt. Ltd.
Company : Sarvagram
 
Package : CTC 4.0 LPA Package : CTC 4.0 LPA  
     
     
RASHI JAIN (201B206) KSHITIJ TANDAN (201B139) KUSHAN SUKHTANKAR (201B144)
Company : Mahindra and Mahindra
Company : Mahindra and Mahindra
Company:Mahindra and Mahindra
Stipend : 30K PM Stipend : 30K PM Stipend : 30K PM
     
     
AMIT SAINI (201B040) DEVBRAT SHARMA (201B096) JAIVARDHAN SINGH (201B128)
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA
     
   
MRADUL SHARMA (201B159) NIKHIL CHOPRA (201B168) SARIKA KUSHWAHA (201B242)
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA
     
     
SARTHAK DEVLIA (201B243) GAURAV SHUKLA (201E004) KRITIK RANA (201E005)
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA
     
     
PRIYANSHU SINGH (201B201) JAYASH NIGAM (201B367) YOGESH KAUSHIK (201B318)
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Company : MWIDM
Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA Package : CTC 3.5 LPA
     
 
     
AAYUSH K SINGH (201B001) ANUSHKA SHUKLA (201B058)  
Company : Magnus Corps
Company : Festively
 
Package : CTC 3.0 LPA Package : CTC 3.0 LPA